Tvoríme dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

v CZS Kysucké Nové Mesto

Primárna ambulantná zdravotná starostlivosť:

MDDr. Miloš Hmíra - ambulancia zubného lekárstva

Tetiana Morgunova - ambulancia zubného lekárstva


Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť:

MUDr. Anna Janteková - dermatovenerologická ambulancia

MUDr. Milan Erban - psychiatrická ambulancia

MUDr. Mariana Rakovanová - oftalmologická ambulancia

MUDr. Martina Tomusová - ambulancia vnútorného lekárstva

MUDr. Danica Húževková - SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Danica Húževková - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)


Ostatné služby:

Dopravná zdravotná služba 

Bc. Renáta Kastanarasová - dentálna hygiena

Alena Bánovčinová, Magda Tvrdá - zubná technika

ARIS Healthcare - prezentácia masážnych pomôcok

Štúdio krásy "Villa" - regenerácia a rekondícia